SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VŠB-TUO

Česká hutnická společnost ve spolupráci s vedením TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. vypisuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VŠB-TUO

Česká hutnická společnost ve spolupráci s vedením TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s

vypisuje Soutěž o nejlepší diplomovou práci na Fakultě Metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO spojenou s finanční odměnou pro první tři práce v pořadí

Pravidla soutěže 

Cíle soutěže:

  • Cílem soutěže je ocenění autorů nejlepší diplomové práce v technických studijních oborech FMMI.
  • Cílem je rovněž podpořit zájem mladých lidí o studium technických oborů na FMMI z oblasti Jablunkovska, Třinecka a Těšínska.

Podmínky účasti v soutěži:

  • Do soutěže mohou být přihlášeny diplomové práce vypracované na FMMI VŠB-TU v Ostravě, které budou obhájeny v roce 2018.
  • Práce mohou být přihlášeny na základě doporučení státnicové zkušební komise.
  • Přihláška bude obsahovat stručnou charakteristiku diplomové práce a jeden svázaný výtisk vlastní diplomové práce. Bude doručena na kat. 618 (prof. Michalek) do termínu 8.6.2018

Hlavní kritéria pro hodnocení prací:

  • Odborná úroveň práce.
  • Přínos práce a možnosti praktického využití získaných výsledků.
  • Způsob vypracování, estetická úroveň.

Komise pro vyhodnocení soutěže:

  • Vyhodnocení výsledků provádí a o přidělení cen rozhoduje předsednictvo ČHS a odbor Personální práce a odměňování Třineckých železáren, a.s.

Odměna za nejlepší diplomové práce

v Autoři tří prvních prací v pořadí obdrží finanční odměnu ve výši 5 000,- Kč


© 2018 VŠB-TU Ostrava