Jak studenti prožili studentskou vědeckou konferenci ISDM 2018 ve Freibergu

Jak naši talentovaní studenti prožili studentskou vědeckou konferenci ISDM 2018 ve Freibergu? Jan Mokrý a Ladislav Zdařil píší pro FMMI …
info-image

Jak naši talentovaní studenti prožili studentskou vědeckou konferenci ISDM 2018 ve Freibergu?  Jan Mokrý a Ladislav Zdařil píší pro FMMI …

… konečně nastal ten den, kdy jsme se připraveni sešli před autobusovou zastávkou Rektorát VŠB a netrpělivě čekali, až si nás vyzvedne pan řidič školního minibusu značky VW. S kolegou jsme byli překvapeni, že máme z celého zájezdu nejnižší akademickou hodnost a honilo se nám hlavou, zda si z nás nebudou dělat legraci. Velmi rychle jsme se spřátelili a cesta nám tedy ubíhala mnohem rychleji. V pozdním odpoledni jsme dojeli na místo a poměrně rychle jsme se zaregistrovali na univerzitě. Byli jsme nejprve trochu zmateni, kde budeme bydlet. Rozdělili jsme se do dvou hotelů, z čehož náš hotel jménem Reichel se stal naším dočasným domovem. Ubytovatel uměl hovořit plynně anglicky a byl velmi milý. Hotel se nám líbil, nic nám v něm nechybělo. Po ubytování jsme se převlékli do společenského oblečení a zamířili na slavnostní zahájení. Snad k podivu všech nově příchozích se tento zahajovací večírek konal v jednom prostorném kdysi funkčním kostele. Poslechli jsme si úvodní promluvu rektora univerzity a poté jsme počali hodovat a seznamovat se studenty stejného zaměření. Příjemné chvíle utíkají jako voda a my se již museli odebrat zpátky na hotel, abychom příštího dne byli odpočatí a svěží na exkurzi do slévárny šedé a tvárné litiny Sachsenguss nedaleko města Chemnitz. Po ranním bloudění jsme nalezli autobusové nádraží, odkud jsme vyjeli na tuto exkurzi. Slévárnou nás provedl jeden moc milý Inženýr, kterého tato práce vskutku baví a naplňuje, vyprávěl nám s neskonalou vášní a nadšením.  Čekal jsem, že zde budou mít robotické tryskače, ale bylo mi vysvětleno, že robot nemá cit a odlitky by pak byly místy otryskány více, než je potřeba. Po exkurzi jsme se s místními vyfotili, jak je patrné na obrázku.

Vrátili jsme se na oběd a poté začali krátké přednášky studentů. Navštívili jsme hned ze začátku přednášku od kolegyň z Pražské VŠCHT o antibakteriálních účincích stříbra ve slitině TiAlV. Poté jsme si šli poslechnout o vlivu povrchové modifikace slitiny Ti6Al4V, a ještě jsme podpořili naší přítomností Ing. Drozdovou, která mluvila o slitinách Fe-C-Cr. Následovala přestávka, o které jsme šli trochu poznat město a koupit sobě a našim blízkým nějakou drobnost. Následoval slavnostní galavečer dotovaný známými Kruppovými závody pod nynější značkou thyssenkrupp. Konalo se slavnostní předávání putovní sochy sv. Barbory a dozvěděli jsme se kde se ISDM bude konat příště. Poslední den byl dopoledne nabyt přednáškami a poté už nám nezbylo než se sbalit, rozloučit a vydat se na dlouhou cestu domů. Náklady nám hradila katedra metalurgie a slévárenství, které bychom rádi touto cestou poděkovali. Byla to velmi krásná a přínosná zkušenost a jsem za ni velmi rád a nelituju tedy toho, že jsem se přihlásil do programu pro talentované studenty. A v nitru duše doufáme, že příští rok se opět zúčastníme této události!


© 2018 VŠB-TU Ostrava