„Je důležité, aby člověk zůstal v kontaktu s realitou,“ říká docent Jan Sucháček

10. 12. 2018
miniatura
Jak můžeme ovlivnit prostředí okolo nás? To prozradí docent Ing. Jan Sucháček, Ph.D., vedoucí Katedry regionální a environmentální ekonomiky, který...

Odpady z průmyslu je potřeba řešit už před výrobou

10. 12. 2018
miniatura
Nový projekt Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO se soustředí na nakládání s odpady z hutí a souvisejících provozů.

Nově jmenovaní prorektoři

7. 12. 2018
miniatura
Od prosince nastoupili do funkce dva noví prorektoři - doc. Jana Kukutschová a doc. Igor Ivan.

Technika jde na dřeň!

6. 12. 2018
miniatura
VŠB - Technická univerzita Ostrava se rozhodla zvýšit povědomí a počet dobrovolníků v registru dárců kostní dřeně.

VŠB - Technická univerzita Ostrava zahájí stavbu nových laboratoří

5. 12. 2018
miniatura
Fakulta strojní a Fakulta materiálově-technologická zahájí stavbu nových laboratoří

Spolupráce s Institute of Polymer and Science and Technology v Madridu

5. 12. 2018
miniatura
Doc. Plachá z Centra nanotechnologií reprezentuje naši univerzitu ve španělském výzkumném ústavu ICTP.

Zvané přednášky pro FMT

3. 12. 2018
miniatura
Přednášky výrobního ředitele Dramix, Bekaert Petrovice Ing. et. Ing. Adama Lišky.

Jarní příměstský tábor 2019

21. 11. 2018
miniatura
Příměstský tábor pro děti zaměstnanců VŠB-TUO s technickou tematikou

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci

20. 11. 2018
miniatura
Studenti Fakulty strojní mohou získat 5000 Kč za studijní výsledky a 2000 nebo 3000 Kč za kvalifikační práci.

Představení nového parku doc. Kudou

19. 11. 2018
miniatura
Otevření nového parku VŠB – TU Ostrava, který byl vybudován při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československé republiky.

V Experimentálním stavebním centru se čile testuje

19. 11. 2018
miniatura
Na přelomu října a listopadu 2018 proběhl v prostorách Experimentálního stavebního centra úspěšný test předpjatého železobetonového pražce.

Dar Dětskému domovu Úsměv od zaměstnanců FMT

19. 11. 2018
miniatura
Finanční dar Dětskému domovu Úsměv poskytli zaměstnanci Fakulty materiálově-technologické namísto dárků k narozeninám prof. Schindlera.

Desítka našich nejlepších sportovců „TOP 10“

15. 11. 2018
miniatura
Desítka nejlepších sportovců „TOP 10“ a nejlepší tým VŠB-TUO za akademický rok 2017/18

Nový vynález Fakulty strojní zajistí kvalitu automobilových disků

12. 11. 2018
miniatura
VŠB – Technická univerzita Ostrava nabídla ke komerčnímu využití unikátní zařízení pro měření tlouštěk ráfků automobilů.

V Ostravě navýší a zmodernizují kapacity superpočítačového centra

9. 11. 2018
miniatura
Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava byla podepsána smlouva na modernizaci HPC systémů pro IT4Innovations národní superpočítačové...

Jsme škola doporučená zaměstnavateli

7. 11. 2018
miniatura
V rámci ankety Škola doporučená zaměstnavateli byla naše univerzita vyhlášena na 1. místě podle součtu bodů ze všech fakult.

Země Tritia

7. 11. 2018
miniatura
Mrkněte na video upozorňující na důsledky znečištění životního prostředí.

Nový název Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

7. 11. 2018
miniatura
Druhá nejstarší fakulta VŠB – Technické univerzity Ostrava nese nový název. Z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství se stala Fakulta...

Fakulta strojní VŠB-TUO patří mezi nejlepších 10 fakult vysokých škol v ČR

6. 11. 2018
miniatura
Fakulta strojní popáté byla vysoko ohodnocena v anketě Škola doporučená zaměstnavateli.

Luminiscenční show

1. 11. 2018
miniatura
Poděkování žáků ZŠ Provaznická

Prosincová výstava v Galerii VŠB-TUO

3. 12. 2018 - 31. 12. 2018
miniatura
Antonín Kroča, akademický malíř a jeho hosté: obrazy a sochy

Den otevřených dveří na Fakultě strojní

25. 1. 2019 , 8:30 - 14:00
miniatura
Přijď se seznámit s obory Fakulty strojní, které ti zajistí perspektivní budoucnost.

Den otevřených dveří VŠB-TUO

25. 1. 2019 , 8:30 - 14:00
miniatura
Přijďte 25. ledna 2019 a ptejte se na vše, co vás zajímá.

MEKON 2019

7. 2. 2019
miniatura
21st International Conference - MEKON 2019

© 2018 VŠB-TU Ostrava