Konference

Konference v roce 2017

FORMING 2017

Katedra tváření materiálu (633) spolu s osvědčenými partnery z Polska a Slovenska a za podpory Třineckých železáren a.s. pořádá již 24. mezinárodní vědeckou konferenci FORMING 2017. Jste srdečně zváni k účasti na tradiční akci, která proběhne 13. - 16. 9. 2017 v Mikulově - blíže viz http://konference.fmmi.vsb.cz/forming2017/


© 2018 VŠB-TU Ostrava