Věda a výzkum

Hlavní výzkumná a vývojová činnost fakulty je orientována do nosných oborů:

  • metalurgie kovů (železných a neželezných),
  • chemická metalurgie,
  • materiálové inženýrství,
  • tváření kovů 
  • tepelná technika.

Fakulta je v uvedených oborech jedinečným pracovištěm v rámci České republiky, na kterém jsou získávány původní výsledky, významně přispívající k rozvoji poznání.


© 2018 VŠB-TU Ostrava