Den otevřených dveří

Den otevřených dveří FMMI je určen především všem zájemcům o studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava.

Zájemci o studium zde získají základní informace o fakultě, o nabízených studijních programech a oborech, ale také o možnostech studijních pobytů v zahraničí či o možnosti zapojením studentů do konkrétních vědecko-výzkumných projektů.

V průběhu celé akce si lze prohlédnout jednotlivá pracoviště a laboratoře fakulty a seznámit se s přístrojovou technikou, kterou má fakulta k dispozici.

Akce se účastní také studenti fakulty, kteří jsou připraveni odpovídat na otázky týkající se studia na fakultě a studentského života.


© 2018 VŠB-TU Ostrava