Zápisy

ZÁPISY PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 FMMI

Ročník

Typ a forma studia

Kde

 Termín

 

1.

Bakalářské prezenční - 1.kolo

C2

3.9.2018

9.00 hod.

1.

Bakalářské prezenční - 2.kolo

C2

5.9.2018

9.00 hod.

1.

Bakalářské kombinované - 1.kolo

C2

3.9.2018

12.00 hod.

1.

Bakalářské kombinované - 2.kolo

C2

5.9.2018

12.00 hod.

1.

Navazující magisterské prezenční - 1.+2.kolo

C2

4.9.2018

9.00 hod.

1.

Navazující magisterské kombinované - 1.+2.kolo

C2

6.9.2018

9.00 hod.

1.

Bakalářské prezenční a kombinované - náhr.termín

C2 

7.9.2018

9.00 hod.

1.

Navazující magister.prezenční a komb. - náhr.termín

C2 

7.9.2018

12.00 hod.


© 2018 VŠB-TU Ostrava