Studentské aktivity na VŠB

Stavovská unie studentů Ostrava

Nezisková studentská organizace působící na Ostravské univerzitě v Ostravě a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, kterou tvoří aktivní dobrovolníci z řad studentů. Pořádá kulturní a sportovní akce pro studenty i širokou veřejnost, poskytuje studentům informační servis, pomáhá univerzitám s propagací a organizací nejrůznějších akcí a dává svým členům možnost zdokonalit své schopnosti a získat cenné zkušenosti. Vydává vlastní časopis, zaštiťuje studentské rádio, provozuje dva studentské kluby.
http://www.susostrava.eu/

AIESEC

AIESEC Ostrava je mezinárodní studentská nezisková organizace s pobočkami v 85 zemích světa. Hlavní náplní je zprostředkování výměnných zahraničních stáží. AIESEC zprostředkuje studentům z České republiky práci v zahraničních firmách naopak studenti ze zahraničí přijíždějí na praxi do českých firem. AIESEC Ostrava je jednou z 8 poboček v České republice. Podrobnější informace na http://ostrava.aiesec.cz/.

IAESTE

IAESTE České republiky je studentská organizace, jejíž hlavní činností je organizování zahraničních odborných stáží. IAESTE se snaží pokračovat v úspěšné tradici aktivit a projektů v oblasti personálního managementu a zvýšit počet zajištěných zahraničních odborných praxí pro české studenty. Také připravuje pro studenty mnoho dalších užitečných projektů jako je Katalog pracovních příležitostí, taneční kurzy, společenské plesy a mnoho dalších.

Další informace získáte na www stránkách IAESTE http://www.iaeste.cz/ .

Erasmus Student Network VŠB-TUO

Studentská organizace, která se stará o zahraniční studenty - spravuje Buddy System, organizuje Orientation Days na začátku semestru, pořádá různé akce pro české i zahraniční studenty během celého semestru (výlety, exkurze, FILLUP program, parties, flashmobs, ...). ESN VŠB-TUO je lokální sekcí jedné z největších mezinárodních studentských organizací ESN (Erasmus Student Network). 
http://esnvsb.cz/

Vysokoškolské katolické hnutí

VKH Ostrava je společenství věřících studentů, které pořádá pravidelné mše svaté, spolča, různé výlety a další akce. Více informací naleznete na webu http://vysokoskolaci.info/.

Akademický pěvecký sbor

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vznikl z iniciativy studentů v roce 2007, kdy byl inaugurován na akademickou půdu provedením Mozartovy Missa brevis C dur. Do té doby od roku 2000 působil jako středoškolský Komorní sbor EXIL. Více informací naleznete na webu http://sbor.vsb.cz/.

Báňská fotbalová liga

Báňská fotbalová liga je studentská organizace, která má na starost fotbalovou ligu na kolejích v Porubě. Její začátek se datuje k roku 2006, kdy se parta studentů rozhodla po vzoru jiných Vysokých škol založit fotbalovou ligu na kolejích.

webové stránky: http://www.banskaliga.cz/


© 2018 VŠB-TU Ostrava