Rozvrhy

Rozvrhy pro aktuální semestr jsou zveřejněny po jejich aktualizaci provedené na základě podkladů z přípomínkového řízení.

Změny v rozvrhu a rezervace místností provádějte v souladu s těmto pokyny.

Celoškolský rozvrh zde


© 2018 VŠB-TU Ostrava