Studijní opory

Seznam studijních opor

Přístup do Studijních opor pro akreditační komisy 

Pro zobrazení jednotlivých studijních opor přejděte na katedry. Opory jsou k dispozici pouze zaměstnancům a studentům FMMI.

616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu

 • Ochrana životního prostředí
 • Odpadové hospodářství I
 • Environmentální aspekty ochrany vod a půd
 • Průmyslové technologie a životní prostředí
 • Geoinformační technologie pro ŽP
 • Legislativa ochrany životního prostředí

617 - Katedra chemie

 • Chemie I
 • Chemie II
 • Anorganická technologie
 • Organická technologie
 • Základy procesního inženýrství
 • Technologie a analýza paliv
 • Úvod do modelování chemicko-technologických procesů
 • Výpočty rovnovážných stavů v analytické chemii / Numerické metody v analytické chemi
 • Chemometrie
 • Analytická chemie I
 • Analytická chemie II

618 - Katedra metalurgie a slévárenství

 • Sekundární metalurgie
 • Technologie výroby oceli v konvertorech
 • Lití a krystalizace oceli
 • Teorie železářských pochodů
 • Elektrometalurgie a výroba feroslitin
 • Odpady hutní výroby
 • Čistota a užitné vlastnosti oceli
 • Teorie slévárenských pochodů
 • Teorie a technologie slévárenství - pro 1. ročník BS US
 • Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny
 • Speciální metody výroby odlitků
 • Základy teorie a technologie slévárenství
 • Laboratorní metalografická analýza vzorku oceli pomocí světelné mikroskopie
 • Hodnocení výsledku numerického modelování v post-procesoru Visual Viewer
 • Laboratorní studium struktury oceli – Baumannovy otisky
 • Teorie procesů při výrobě železa a oceli, část II - Teorie ocelářských pochodů
 • Základy 3D modelování metalurgických procesů
 • Rafinace a odlévání oceli
 • Modelování a vizualizace metalurgických procesů
 • Základy teorie a technologie výroby železa a oceli, část II - Základy teorie a technologie výroby oceli
 • Základy teorie a technologie výroby železa a oceli, část I - Železářství
 • Počítačová podpora lití a tuhnutí odlitků
 • Diagnostika a řízení kvality odlitků
 • Metalurgie slévárenských slitin
 • Slévárenství ocelových odlitků
 • Metalurgické technologie
 • Laboratorní studium tuhnutí oceli část I - průběh krystalizace
 • Laboratorní studium tuhnutí oceli část II – vznik staženiny
 • Elektrometalurgie a výroba feroslitin
 • Výroba železa a oceli I
 • Výroba železa a oceli II
 • Atlas odlitků
 • Technologie výroby surového železa
 • Teorie procesu pri vyrobe zeleza a oceli - cast 1
 • Technologičnost konstrukce a příprava výroby odlitků
 • Formovací směsi
 • Slévárenství slitin neželezných kovů
 • Metalurgická výroba a životní prostředí
 • Úvod do studia produkce a zpracovani materialu

619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů

 • Teoretické základy fyzikální chemie v příkladech
 • Teoretické základy technologických procesů v příkladech
 • Fyzikální chemie – Základy chemické termodynamiky
 • Fyzikální chemie – Základy chemické kinetiky
 • Hydrodynamika a hydrodynamické stroje
 • Teorie technologických procesů
 • Vybrané kapitoly z fyzikální chemie
 • Návody do laboratoře procesního inženýrství I
 • Návody do laboratoře procesního inženýrství II

632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily

 • Kurz č. 1 - Příprava hnacích skupin, montáž přední i zadní nápravy stavebnice včetně řízení a hnacích skupin.
 • Kurz č. 2 - Zprovoznění podvozku stavebnice
 • Kurz č. 3 - Montáž interiéru, seznámení studentů s konstrukčním řešením dalších typů náprav
 • Kurz č. 4 - Vyhodnocení vibrací rámu automobilů za jízdy
 • Kurz č. 5 - Vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě
 • Kurz č. 6 - Synchronizace zpráv (rámců) z MEMs systémů na CAN sběrnici
 • Kurz č. 7 - Seřízení a údržba experimentálního vozidla
 • Kurz č. 8 - Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle
 • 1. Normalizace a výkresová dokumentace
 • 2. Zobrazování na technických výkresech
 • 3. Kreslení obrazů součástí
 • 4. Základní pojmy a pravidla kótování
 • 5. Tolerování na technických výkresech
 • 6. Geometrické tolerance
 • 7. Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje
 • 8. Strojní součásti (pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny), jejich rozdělení, zobrazování a kótování
 • 9. Převody (základní pojmy, rozdělení, zobrazení). Kreslení řemenic a řetězových kol
 • 10. Ozubená kola, Kreslení ozubených kol, kótování
 • 1. Montáž klikového mechanismu motoru Škoda 1.3i
 • 2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i
 • 3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i
 • 4. Montáž příslušenství motoru Škoda 1.3i
 • Měření emisí na leteckém dvoutaktním motoru a na čtyřdobém motoru.
 • Měření výkonových parametrů spalovacího motoru na hydrodynamické motorové brzdě SF 902
 • Základy stavby silničních vozidel : Návody do cvičení, Převodovky

633 - Katedra tváření materialu

 • Modelování tvářecích procesů
 • Deformační chování materiálů
 • Teorie tváření
 • Termomechanické procesy tváření
 • Kování
 • Vybrané kapitoly z tváření kovů Kapitola 1-5
 • Vybrané kapitoly z tváření kovů Kapitola 6-10
 • Metalurgická tvařitelnost
 • Metalurgické technologie
 • Válcování
 • Teoretické základy tváření materiálu
 • Plasticita materiálu
 • Technologie tvareni I
 • Technologie tvareni II
 • Upravy materialu po tvareni
 • Progresivní technologie tváření

634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

 • Exaktní metody rozhodování
 • Řízení výrobních procesů
 • Marketing a obchod
 • Průmyslová logistika
 • Finanční systémy
 • Podnikový controlling
 • Bankovnictví
 • Ekonomika podniku
 • Exaktní metody rozhodování II
 • Finanční účetnictví aktualizace
 • Informační podpora finančního účetnictví
 • Managerial Economics
 • Manažerská ekonomika
 • Modely a modelování
 • Podniková diagnostika
 • Podnikový management
 • Strategický management
 • Počítačová podpora podniku
 • Technologie hutní druhovýroby
 • Závazné zásady pro vypracování závěrečných prací na Katedře ekonomiky a managementu v metalurgii na FMMI
 • Integrace podnikových procesů
 • Výroba železa a oceli I
 • Výroba železa a oceli II
 • Ekonomika průmyslového podniku
 • Úvod do ekonomiky průmyslového podniku
 • Manažerská ekonomika průmyslového podniku
 • Průmyslová ekonomika a management
 • Personální management v průmyslu
 • Příklady z finančního učetnictví
 • Projektový management

635 - Katedra tepelné techniky

 • Sdílení tepla a proudění
 • Paliva a topné systémy
 • Keramické materiály
 • Vlastnosti keramických materiálů
 • Měření tepelně technických veličin
 • Pece a energetické hospodářství
 • Termodynamika keramických soustav
 • Ekologické důsledky tepelných procesů
 • Počítačová podpora tepelných procesů
 • Alternativní energetické zdroje
 • Suroviny pro výrobu keramiky
 • Průmyslové pece
 • Energetické hospodářství
 • Skelné a keramické materiály
 • Žárovzdorné a tepelně izolační keramické materiály
 • Výměníky tepla
 • Zařízení keramických závodů
 • Žárovzdorné stavební konstrukce
 • Modelování tepelných procesů
 • Druhotné energetické zdroje
 • Tepelné procesy v průmyslových pecích
 • Anorganická pojiva
 • Identifikace chemického a fázového složení
 • Plynárenství
 • Kompozitní materiály
 • Speciální keramické materiály
 • Vytápění a klimatizace

636 - Katedra materiálového inženýrství

 • Technické materiály
 • Materiály pro náročné technické aplikace
 • Neželezné kovy
 • Nauka o materiálu I
 • Animace k nauce o materiálu I
 • Struktura a vlastnosti pevných látek
 • Základy tepelného zpracování
 • Základy tepelného zpracování - programy
 • Základy tepelného zpracování - atlas
 • Technické materiály II + animace
 • Technické materiály I + animace
 • Základy progresivních konstrukčních materiálů + multimédia
 • Metody studia struktury
 • Základy degradačních procesů
 • Fyzika pevných látek
 • Speciální zkušební metody
 • Fázové přeměny
 • Technické materiály II
 • Metody studia struktury
 • Fyzikální metalurgie
 • Materiály pro speciální použití
 • Design konstrukčních částí a jejich řízené stárnutí
 • Lomová mechanika
 • Modelování a simulace poškození materiálů
 • Moderní metody tepelného zpracování
 • Základy technické normalizace
 • Strukturně fázová analýza
 • Úvod do expertizní činnosti
 • Pružnost a pevnost
 • Oceli a litiny

637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace

 • Metalurgie čistých kovů
 • Teorie přípravy neželezných kovů a slitin
 • Progresivní materiály
 • Elektrotechnické materiály
 • Materiály pro elektrotechniku
 • Materiály pro jadernou techniku
 • Prášková metalurgie
 • Technologie speciálních slitin
 • Počítačová simulace a modelování v materialovém iženýrství
 • Počítačová simulace a modelování v materialovém iženýrství - Příloha
 • Nanomateriály I
 • Nanomateriály II
 • Biotechnologie
 • Kovy a životní prostředí
 • Moderní recyklační metody
 • Ušlechtilé a vzácné kovy
 • Recyklace specifických odpadů
 • Slitiny neželezných kovů pro aplikace v automobilovém průmyslu
 • Úvod do materiálových a recyklačních technologie
 • Odpady a druhotné suroviny
 • Recyklace kovových materiálů
 • Recyklace nekovových materiálů
 • Základy výroby neželezných kovů
 • Slitiny neželezných kovů
 • Základy mechaniky a biomechaniky
 • Úvod  do materiálových a recyklačních technologií

638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii

 • Prvky řídicích systémů
 • Počítačová technika II
 • Teorie systémů
 • Počítačová geometrie a grafika
 • Identifikace systémů
 • Spolehlivost a diagnostika
 • Modelování a simulace
 • AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ / Část 1: Kybernetika a automatizované systémy řízení
 • AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ / Část 2: Řízení technologických procesů v metalurgii
 • AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ / Část 3: Průmyslové roboty a manipulátory
 • Výroba železa a oceli I
 • Výroba železa a oceli II
 • Metody popisu systému
 • Mikroprocesorové řízení
 • Aplikace inteligentního řízení
 • Počítačové řízení
 • Moderní metody řízení procesů
 • Technické prostředky řídicích systémů
 • Tvorba databázových aplikací
 • Počítačová technika I
 • Počítačová grafika a zpracování dat
 • Programovatelné logické automaty I
 • Programovatelné logické automaty II
 • Programování informačních systémů
 • Počítačové sítě
 • Aplikovaná elektronika
 • Informační a komunikační technologie
 • TEORIE ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ I
 • TEORIE ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ II
 • Modelování logistických systémů
 • Optimální řízení procesů
 • Automatizace technologických procesů
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Matematické prostředky informatiky
 • Metody umělé inteligence
 • Systémy řízení v průmyslu
 • Projektování řídících systémů
 • Výroba a vlastnosti neželezných kovů
 • Technologie elektrotechnické výroby
 • Elektrotechnika
 • Tváření materiálů a slévárenství
 • Matematické metody pocitacoveho zpracovani dat 

639 - Katedra managementu kvality

 • Teorie pravděpodobnosti
 • Systémy managementu kvality I.
 • Základní statistické metody managementu kvality
 • Plánování kvality I.
 • Lidský faktor v managementu kvality
 • Praktické aspekty systémů managementu kvality
 • Systémy managementu kvality II
 • Ekonometrie
 • Plánování kvality II.
 • Speciální statistické metody
 • Plánování experimentů
 • Řízení změn
 • Speciální statistické metody – nekonvenční regulační diagramy
 • Analýza způsobilosti procesů
 • Systémy managementu kvality
 • Výroba železa a oceli I
 • Výroba železa a oceli II
 • Management procesů
 • Počítačova podpora managementu jakosti II

© 2018 VŠB-TU Ostrava