Studenti NANOTECH

Informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia

  • Základní informace pro studenta 1. ročníku bakalářského studia

Struktura a systém studia

  • zde naleznete nabídku ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech FMMI pro aktuální akademický rok

Studijní plány

  • Seznam studijních plánů na VŠB-TU Ostrava

Studijní předpisy

  • legislativní dokumenty pro řádné studium

Rozvrhy

  • rozvrhy pro aktuální akademický rok

Zápisy

  • informace o zápisech na FMMI
  • čestné prohlášení a zásady pro vypracování závěrečné práce

Nabídka pracovních příležitostí a stáží

Mobility studentů

  • zahraniční stáže, studium a pobyty pro studenty

Studenské aktivity VŠB - TUO

  • Spolky a neziskové organizace na VŠB


© 2018 VŠB-TU Ostrava