FMMI NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

facebookInstagramYouTubeGooglePlus-logos-02

fmmiostrava

  RMTVC

 

 

 

Aktuálně

Beseda z cyklu „Večery s vědci“

Diskutovat budou: Ing. Karel Belda (OZO Ostrava), doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D. (VŠB-TUO), Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. (OU)

STUDUJ NA FMMI

Už ses přihlásil do prvního ročníku na FMMI? Tak to je dobrý základ. Přidej k tomu dobré známky ze zkoušek a finanční odměna až 32 tisíc Kč čeká na tebe.

Více informací po kliknutí.

Naše fakulta má Double Degree Program s Yokohama National University

Program je určen pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Progresivní technické materiály a zahrnuje roční studijní pobyt na Yokohama National University

Novinky

Nový projekt Interreg V-A Česká republika - Polsko na katedře 618

17. 9. 2018 | Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL
všechny novinky ...

© 2018 VŠB-TU Ostrava