Aktuálně

Děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2016/2017. Široká nabídka studijních oborů bakalářského studia v prezenční i kombinované formě!  Přihlášky nelze podat na studijní obor Umělecké slévárenství.


Mezi významné společností  v našem regionu patří společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.,  která ve spolupráci s Českou hutnickou společností již  tradičně oceňuje nejlepší diplomové práce, které byly vypracovány na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava. Další informace po kliknuti na obrázek. 

Naše fakulta má Double Degree Program s Yokohama National University

Program je určen pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Progresivní technické materiály a zahrnuje roční studijní pobyt na Yokohama National University

Infoservis

5.8.2016 | Ve dnech 20.7 až 22.7 2016 poctili naši fakultu svou návštěvou kolegové ze SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING na SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY: prof. Jianguo Li, doc. Mingxu Xia, Doc. Qiaodan Hu a Dr. Jun Li.
14.7.2016 | Ve dnech 27. a 28. 6. 2016 proběhl v laboratořích a učebnách katedry metalurgie a slévárenství, FMMI, VŠB – TU Ostrava pracovní workshop v rámci projektu „Rozvoj technické gramotnosti v souladu s požadavky trhu práce - 0932/216/ŠaS“ zaměřený na oblast uměleckého slévárenství.
14.7.2016 | Druhé kolo talentových zkoušek se bude konat dne 30. 8. 2016 v 10:00 hod. v místnosti A 552a.
Termín podání písemných přihlášek je 10. 8. 2016.
Zájemci při pohovoru představí vlastní tvorbu – kresby, umělecké předměty, plastiky.
23.6.2016 | Ve dnech 16. – 17. 6. 2016 se v třinecké WERK ARENĚ konala Mezinárodní výstava technických novinek, patentů a vynálezů – INVENT ARENA.
21.6.2016 | Na Rusko se spousta nás stále nedívá otevřeně. V dnešním rozhovoru vás přesvědčíme, že i do Ruska můžete vyjet v rámci zahraničních mobilit a budete mile překvapeni. Své o tom ví i Ladislav Kišac, který nám zemi představí v našem červnovém rozhovoru
celý infoservis ...

© 2016 VŠB-TU Ostrava