Aktuálně

Program shromáždění:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti AS FMMI (doc. Dr. Ing. Monika Losertová)
3. Zpráva o stavu a činnosti FMMI (prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.)
4. Diskuse

SVOČ pro studenty studijního programu Procesního inženýrství

Dne 17. 5. 2016 se pod záštitou prorektora pro VaV VŠB-TUO, prof. Ing. Petra Prause, Ph.D., konala na IET Studentská vědecká odborná činnost pro studenty studijního programu Procesního inženýrství FMMI VŠB-TU.

10. ročník CHEMIE a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě.

Čtvrtek 23. června 2016, 8:30 – 13:00 

Děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2016/2017. Termín podávání přihlášek ke studiu v 2. kole přijímacího řízení: 1. 5. 2016 -  10. 8. 2016

Naše fakulta má Double Degree Program s Yokohama National University

Program je určen pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Progresivní technické materiály a zahrnuje roční studijní pobyt na Yokohama National University

Infoservis

20.5.2016 | V květnu se znova podíváme do země vycházejícího slunce, až na samotný východ, do Japonska, tentokrát pohledem naší studentky Pavlíny Mikulové. Jak na studium vzpomíná? Čtěte s námi.
19.5.2016 | 2. kolo pro akademický rok 2016/2017.
18.5.2016 | Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství hostila ve dnech 12. – 14. května 23. ročník ISDM – Mezinárodních dnů studentů metalurgie. Pozvání přijalo několik desítek zahraničních univerzit napříč střední Evropou.
18.5.2016 | 19. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce
celý infoservis ...

© 2016 VŠB-TU Ostrava